Rezultati pretrage


C PAKIRANJE d.o.o.

Bužanova 6/c
Zagreb
 

Proizvodnja papira i kartona


LIPA MILL KUVERTA d.o.o.

Ivekovićeva 2
Zagreb
 

Proizvodnja uredskog materijala od papira


T.IN.US.-G.M. d.o.o.

Gračec 20
Zagreb
 

Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira


EKO PAPIR d. o. o.

Braće Radića 2
Peteranec
 

Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona


HARTMANN d.o.o.

Dravska ulica 13
Koprivnica
 

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona


EKOGRAF d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

Zdenački zavoj 37a
Zagreb
 

Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona