Pravila privatnosti


Osobni podaci

Osobnim se podatkom smatra svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu, odnosno osobu koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet (npr. ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, adresa e-pošte i sl.).

Osobne podatke klijenata / poslovnih partnera Gospodarski popis d.o.o. prikupljat će, obrađivati i koristiti u skladu s odredbama o zaštititi privatnosti. Osobne podatke korisnika ovlašten je koristiti Gospodarski popis d.o.o. i partneri Gospodarski popis d.o.o., isključivo u cilju pružanja, unapređenja i naplate usluga.

Pravo na pristup osobnim podacima i Pravo na brisanje i zaborav:

Gospodarski popis d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka korisnika i klijenata, informirati kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Gospodarski popis d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima vezanim uz zaštitu podataka i privatnost korisnika:

Opća uredba o zaštiti podataka EU - GDPR 2016/67
Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, NN br. 42/2018
Zakon o elektroničkim komunikacijama

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka EU i Zakonu o zaštiti podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u evidencijama osobnih podataka kojih je voditelj Gospodarski popis d.o.o.

Gospodarski popis d.o.o. čuva privatnost svojih korisnika, skuplja samo nužne podatke za poslovne svrhe te se njima koristi samo u svrhu poslovne potrebe, a u skladu sa zakonskim obvezama. Podaci se čuvaju najmanje u periodu trajanja poslovne potrebe te će su skladu s općim zastarnim rokom po Zakonu o obveznim odnosima RH (5 godina) biti brisani ili anonimizirani, uz iznimku kada podatke čuvamo duže zbog pravnih obveza (npr. slučjevi sudskog spora). Podaci mogu biti proslijeđeni mjerodavnom tijelu državne vlasti u provedbi zakonskih ovlasti tijela državne vlasti.

Upite ili primjedbe vezane uz navedeni zakon te prikupljanje osobnih podataka korisnik može dostaviti putem elektroničke pošte na mail-adresu info@gospodarskiregistar.hr (direktni kontakt sa Službenikom za zaštitu osobnih podataka, voditelja evidencije osobnih podataka Gospodarski popis d.o.o.).