Rezultati pretrage


DUMI d.o.o.

Stinice 26
Split
 

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume


FOST NOVI d.o.o.

Radnička cesta 48
Zagreb
 

Proizvodnja ambalaže od plastike


LOŽ METALPRES d. o. o.

Antuna Muhvića 52
Plešce
 

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike


ERDEC d.o.o.

Ivana Đuriševića 1
Đurđevac
 

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo


HIT-BILJE j.d.o.o.

Dubrovačka 13
Bilje
 

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo


ALPHACAN d.o.o.

Zagrebačka 93
Prigorje Brdovečko
 

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo


SAN-MARE d.o.o.

l. Kožinčev odvojak 2
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume


AMP d.o.o.

67/a
Brezje
 

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike


CROATIA PROTEKT d.o.o.

Industrijska ulica 7
Garešnica
 

Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma


EMERIKS' d.o.o.

Krijesnice 18
Zagreb
 

Proizvodnja ambalaže od plastike


LIPA PVC j.d.o.o.

Put Nina 121
Zadar
 

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo