Rezultati pretrage


SERGO d. o. o.

Doline 30 b
Pićan
 

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena


ORIOBETON d. o. o.

Zagrebačka 52
Oriovac
 

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa


Leier-Leitl d.o.o.

Zagrebačka 89
Turčin
 

Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo


ŠIM GREDA d.o.o.

Putine 7
Lukavec
 

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo


KORYCLAY, obrt za proizvodnju, vl. Korina Đurkin, Kuršanec, Glavna 132

Glavna ulica 132
Čakovec
 

Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta


GRANIKAM d.o.o.

Remetinec 355
Remetinec
 

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena


TIGAR PGM d.o.o.

Zagrebačka 19
Karlovac
 

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo


IZGRADNJA d.d.

Zapadna magistrala 1/D
Šibenik
 

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa


KLESARSTVO SUHOZID j.d.o.o.

Mirogojska cesta 39
Zagreb
 

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena


ISTRA - MARMI d. o. o.

Lakota 2
Pazin
 

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena


I.T.V. d.o.o.

Most Raša 7 B
Raša
 

Proizvodnja vapna i gipsa


Tenisit STRIDONA d.o.o.

Jalkovečka ulica 100 C
Varaždin
 

Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo


VITREUS MURANO d.o.o.

Klesarska ulica 36
Buje
 

Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla


PUŠINA d.o.o.

Jezeranska 2
Imotski
 

projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju rezanje, oblikovanje i obrada kamena


KERBEK d.o.o.

Kolodvorska 78
Donji Kraljevec
 

Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta


ART KAMEN d.o.o.

Sobolski put 2 B
Zagreb
 

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena


STAKLO PILETIĆ d.o.o.

Velikopoljska 3
Zagreb
 

Oblikovanje i obrada ravnog stakla


ŠTRANGULIN d.o.o.

Lakota 4
Pazin
 

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena


BJELOVAR BETON d.o.o.

Ulica Blajburških žrtava 24
Bjelovar
 

Proizvodnja gotove betonske smjese


ADRIA BETON d. o. o.

Trinajstići 98/B
Kastav
 

Proizvodnja gotove betonske smjese