Rezultati pretrage


SERGO d. o. o.

Doline 30 b
Pićan
 

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena


ADRIA BETON d. o. o.

Trinajstići 98/B
Kastav
 

Proizvodnja gotove betonske smjese


PUŠINA d.o.o.

Jezeranska 2
Imotski
 

projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju rezanje, oblikovanje i obrada kamena


LIPIK GLAS d.o.o.

Staklanska 4
Lipik
 

Oblikovanje i obrada ravnog stakla


ORIOBETON d. o. o.

Zagrebačka 52
Oriovac
 

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa


IZGRADNJA d.d.

Zapadna magistrala 1/D
Šibenik
 

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa


Betaplast d.o.o.

Gornji kraj 72a
Donji Kraljevec
 

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo


ŠTRANGULIN d.o.o.

Lakota 4
Pazin
 

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena


CNC STUDIO, zajednički obrt za obradu kamena vl. Vinko Goić i Mate Goić, Nerežišća,

Industrijska 66
Supetar
 

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena


STAKLO PILETIĆ d.o.o.

Velikopoljska 3
Zagreb
 

Oblikovanje i obrada ravnog stakla


TIGAR PGM d.o.o.

Zagrebačka 19
Karlovac
 

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo


KERBEK d.o.o.

Kolodvorska 78
Donji Kraljevec
 

Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta


ART KAMEN d.o.o.

Sobolski put 2 B
Zagreb
 

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena