Rezultati pretrage


DELTA JURASOVIĆ d.o.o.

Alojzija Stepinca 8
Slavonski Brod
 

Proizvodnja elektroničkih komponenata


FOUR SISTERS j.d.o.o.

Prigorska 83 K
Prekvršje
 

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme


TAGnology d.o.o.

Josipa Kozarca 7
Čakovec
 

Proizvodnja računala i periferne opreme


ELEKTROKEM d.o.o.

Vugrovec D., A.Šenoe 69
Sesvete
 

Proizvodnja komunikacijske opreme


Dr. ETLINGER d.o.o.

Jakova Gotovca 10
Zagreb
 

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju


MOBIL NET d.o.o.

Pušća 40
Križevci
 

Proizvodnja komunikacijske opreme