Rezultati pretrage


BATEL d.o.o.

Horvaćanska 31
Zagreb
 

Proizvodnja baterija i akumulatora


FRAMAG d.o.o.

Borovci 7A-7B
Zagreb
 

Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije


KONČAR - MES d.d.

Fallerovo Šetalište 22
Zagreb
 

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora


TUP d.d.

Svetog Križa 3
Dubrovnik
 

Proizvodnja ostale električne opreme