Rezultati pretrage


M SAN EKO d.o.o.

Buzinski prilaz 10
Zagreb
 

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)


VAGE d.o.o.

Koledovčina 2/a
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


CMB d.o.o.

Ivana Šveara 20
Kloštar Ivanić
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


FRIGOTERM d.o.o.

Svetog Martina 26
Cerje
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


PROCESTEH d.o.o.

Zinke Kunc 4
Zagreb
 

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana


HLAĐENJE-SISTEMI d.o.o.

Božidarevićeva 13
Zagreb
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


FI - KRUG d.o.o.

Kopernikova 30
Zagreb
 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje


BOREL LIFT d.o.o.

Industrijska 1
Zaprešić
 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje


THC d.o.o.

Bravar bb
Obrovac
 

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata


TMT d.o.o.

Kalnička bb
Čakovec
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


BAGAT Industrija d. o. o.

Ulica Miroslava Krleže 1/c
Zadar
 

Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože


NIROSTA d.o.o.

Našička 6
Osijek
 

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana


ZVONAREK-SISTEMI d.o.o.

Trg bana Josipa Jelačića 6
Prelog
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


TEHNOKRAN d.o.o.

Tratinska 30
Zagreb
 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje


M. S. SOLAR d. o. o.

Permani bb
Jurdani
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


RC STEEL d.o.o.

Trg kralja Tomislava 1
Lepoglava
 

Djelatnost obrade metala Poslovi zavarivanja Uvođenje, montaža i održavanje elektroinstalacija, klima uređaja i klima sustava Proizvodnja, montaža i demontaža strojeva i opreme, metalnih konstrukcija i cjevovoda Proizvodnja i popravak strojeva i uređaja


Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o.

Radnička 5
Belišće
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


SELVANA d. o. o.

Kršinićeva 12
Rijeka
 

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja


PRO-KLIMA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, montažu i trgovinu

Gradna 78e
Gradna
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


FIRE DELETE d.o.o.

Malomlačka 7 (Mala Mlaka)
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.