Rezultati pretrage


ZVONAREK SISTEMI d.o.o.

V. Nazora 37
Prelog
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


TEHNOKRAN d.o.o.

Tratinska 30
Zagreb
 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje


1A STEEL d.o.o.

Trg kralja Tomislava 1
Lepoglava
 

Djelatnost obrade metala Poslovi zavarivanja Uvođenje, montaža i održavanje elektroinstalacija, klima uređaja i klima sustava Proizvodnja, montaža i demontaža strojeva i opreme, metalnih konstrukcija i cjevovoda Proizvodnja i popravak strojeva i uređaja


M. S. SOLAR d. o. o.

Permani bb
Jurdani
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


VAGE d.o.o.

Koledovčina 2a
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


VIKING d.o.o.

Ulica Vida Došena 27
Zagreb
 

Proizvodnja peći i plamenika


CMB d.o.o.

Ulica Ivana Šveara 20
Kloštar Ivanić
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


KLIMAOPREMA d.d.

Gradna 78A
Samobor
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


FRIGOTERM d.o.o.

Ulica svetog Martina 26
Cerje
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


ENERGO MJERENJE d.o.o.

Magazinska Cesta 9
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


FLAMARK d.o.o.

Ulica Ante Topić - Mimare 40
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


IPROM d.o.o. za projektiranje i proizvodnju

Hrastina 28
Hrastina Samoborska
 

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana


INDUSTROREMONT d.o.o.

Ulica 108. brigade ZNG 88
Slavonski Brod
 

Proizvodnja ostalih alatnih strojeva


ITAS-PRVOMAJSKA d.d.

Ulica Ivana Gorana Kovačića 14
Ivanec
 

Proizvodnja ostalih alatnih strojeva


FI - KRUG d.o.o.

Kopernikova 30
Zagreb
 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje


METALCI I PARTNERI j.d.o.o.

Ulica Josipa Jurja Strossmayera 128A
Našice
 

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo


PROJEKTI DIZALA d.o.o.

Vrgadski put 1
Zagreb
 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje


FIRE DELETE d.o.o.

Zagrebačka avenija 104D
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


BOREL LIFT d.o.o.

Industrijska ulica 1
Zaprešić
 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje


M SAN EKO d.o.o.

Dugoselska ulica 5
Rugvica
 

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)