Rezultati pretrage


VAGE d.o.o.

Koledovčina 2/a
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


FLAMARK d.o.o.

Ante Topića Mimare 40
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


SELVANA d. o. o.

Kršinićeva 12
Rijeka
 

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja


PRO-KLIMA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, montažu i trgovinu

Gradna 78e
Gradna
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


PROCESTEH d.o.o.

Zinke Kunc 4
Zagreb
 

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana


M. S. SOLAR d. o. o.

Permani bb
Jurdani
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


ZVONAREK-SISTEMI d.o.o.

Trg bana Josipa Jelačića 6
Prelog
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


TMT d.o.o.

Kalnička bb
Čakovec
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


VIKING d.o.o.

Vida Došena 27
Zagreb
 

Proizvodnja peći i plamenika


RASHLADNA TEHNIKA d.o.o.

23
Žarovnica
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


BAGAT Industrija d. o. o.

Ulica Miroslava Krleže 1/c
Zadar
 

Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože


NIROSTA d.o.o.

Našička 6
Osijek
 

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana


M SAN EKO d.o.o.

Buzinski prilaz 10
Zagreb
 

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)


FI - KRUG d.o.o.

Kopernikova 30
Zagreb
 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje


B. R. O. S. S. TEHNIKA d. o. o.

Blažići 16
Viškovo
 

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata


FRIGOTERM d.o.o.

Svetog Martina 26
Cerje
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


RC STEEL d.o.o.

Trg kralja Tomislava 1
Lepoglava
 

Djelatnost obrade metala Poslovi zavarivanja Uvođenje, montaža i održavanje elektroinstalacija, klima uređaja i klima sustava Proizvodnja, montaža i demontaža strojeva i opreme, metalnih konstrukcija i cjevovoda Proizvodnja i popravak strojeva i uređaja


CMB d.o.o.

Ivana Šveara 20
Kloštar Ivanić
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


TEHNOKRAN d.o.o.

Tratinska 30
Zagreb
 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje


BOREL LIFT d.o.o.

Industrijska 1
Zaprešić
 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje