Rezultati pretrage


BAGAT Industrija d. o. o.

Ulica Miroslava Krleže 1/c
Zadar
 

Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože


TMT d.o.o.

Kalnička bb
Čakovec
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


CMB d.o.o.

Ivana Šveara 20
Kloštar Ivanić
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


ZVONAREK-SISTEMI d.o.o.

Trg bana Josipa Jelačića 6
Prelog
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


NIROSTA d.o.o.

Našička 6
Osijek
 

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana


FI - KRUG d.o.o.

Kopernikova 30
Zagreb
 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje


INDUSTROREMONT d. o. o. Slavonski Brod

Primorska 18
Slavonski Brod
 

Proizvodnja ostalih alatnih strojeva


M SAN EKO d.o.o.

Buzinski prilaz 10
Zagreb
 

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)


Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o.

Radnička 5
Belišće
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


M. S. SOLAR d. o. o.

Permani bb
Jurdani
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


SELVANA d. o. o.

Kršinićeva 12
Rijeka
 

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja


FRIGOTERM d.o.o.

Svetog Martina 26
Cerje
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


VAGE d.o.o.

Koledovčina 2/a
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


FIRE DELETE d.o.o.

Malomlačka 7 (Mala Mlaka)
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


THC d.o.o.

Bravar bb
Obrovac
 

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata


PRO-KLIMA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, montažu i trgovinu

Gradna 78e
Gradna
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


PROCESTEH d.o.o.

Zinke Kunc 4
Zagreb
 

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana