Rezultati pretrage


HLAĐENJE-SISTEMI d.o.o.

Božidarevićeva 13
Zagreb
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


THC d.o.o.

Bravar bb
Obrovac
 

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata


M. S. SOLAR d. o. o.

Permani bb
Jurdani
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


RC STEEL d.o.o.

Trg kralja Tomislava 1
Lepoglava
 

Djelatnost obrade metala Poslovi zavarivanja Uvođenje, montaža i održavanje elektroinstalacija, klima uređaja i klima sustava Proizvodnja, montaža i demontaža strojeva i opreme, metalnih konstrukcija i cjevovoda Proizvodnja i popravak strojeva i uređaja


ZVONAREK-SISTEMI d.o.o.

Trg bana Josipa Jelačića 6
Prelog
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


TMT d.o.o.

Kalnička bb
Čakovec
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


FLAMARK d.o.o.

Ante Topića Mimare 40
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


INDUSTROREMONT d. o. o. Slavonski Brod

Primorska 18
Slavonski Brod
 

Proizvodnja ostalih alatnih strojeva


ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC

Ivana Gorana Kovačića 14
Ivanec
 

Proizvodnja ostalih alatnih strojeva


SELVANA d. o. o.

Kršinićeva 12
Rijeka
 

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja


PRO-KLIMA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, montažu i trgovinu

Gradna 78e
Gradna
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


PROCESTEH d.o.o.

Zinke Kunc 4
Zagreb
 

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana


M SAN EKO d.o.o.

Buzinski prilaz 10
Zagreb
 

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)


FI - KRUG d.o.o.

Kopernikova 30
Zagreb
 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje


TEHNOKRAN d.o.o.

Tratinska 30
Zagreb
 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje


FIRE DELETE d.o.o.

Malomlačka 7 (Mala Mlaka)
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


BAGAT Industrija d. o. o.

Ulica Miroslava Krleže 1/c
Zadar
 

Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože


VAGE d.o.o.

Koledovčina 2/a
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


METALCI I PARTNERI j.d.o.o.

Josipa Jurja Strossmayera 128
Našice
 

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo


CMB d.o.o.

Ivana Šveara 20
Kloštar Ivanić
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo