Rezultati pretrage


FLAMARK d.o.o.

Ante Topića Mimare 40
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


B. R. O. S. S. TEHNIKA d. o. o.

Blažići 16
Viškovo
 

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata


FRIGOTERM d.o.o.

Svetog Martina 26
Cerje
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


SELVANA d. o. o.

Kršinićeva 12
Rijeka
 

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja


METALCI I PARTNERI j.d.o.o.

Josipa Jurja Strossmayera 128
Našice
 

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo


RC STEEL d.o.o.

Trg kralja Tomislava 1
Lepoglava
 

Djelatnost obrade metala Poslovi zavarivanja Uvođenje, montaža i održavanje elektroinstalacija, klima uređaja i klima sustava Proizvodnja, montaža i demontaža strojeva i opreme, metalnih konstrukcija i cjevovoda Proizvodnja i popravak strojeva i uređaja


Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o.

Radnička 5
Belišće
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


IPROM d.o.o.

Ulica Hrastina 26
Hrastina Samoborska
 

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana


BAGAT Industrija d. o. o.

Ulica Miroslava Krleže 1/c
Zadar
 

Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože


M. S. SOLAR d. o. o.

Permani bb
Jurdani
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


VIKING d.o.o.

Vida Došena 27
Zagreb
 

Proizvodnja peći i plamenika


THC d.o.o.

Bravar bb
Obrovac
 

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata


ZVONAREK-SISTEMI d.o.o.

Trg bana Josipa Jelačića 6
Prelog
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


SKEN-Skendrović d.o.o.

Srnetički put 3
Zagreb
 

proizvodnja proizvoda od metala proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje proizvodnja metalnih konstrukcija obrada i prevlačenje metala strojna obrada metala


SUMAN d.o.o.

Karlovačka cesta 32f
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih alatnih strojeva


RASHLADNA TEHNIKA d.o.o.

23
Žarovnica
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


FIRE DELETE d.o.o.

Malomlačka 7 (Mala Mlaka)
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


HLAĐENJE-SISTEMI d.o.o.

Božidarevićeva 13
Zagreb
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


VAGE d.o.o.

Koledovčina 2/a
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


CMB d.o.o.

Ivana Šveara 20
Kloštar Ivanić
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo