Rezultati pretrage


ZVONAREK SISTEMI d.o.o.

V. Nazora 37
Prelog
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


BAGAT Industrija d. o. o.

Ulica Miroslava Krleže 1/c
Zadar
 

Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože


HLAĐENJE-SISTEMI d.o.o.

Božidarevićeva ulica 13
Zagreb
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


B. R. O. S. S. TEHNIKA d.o.o.

Blažići 16
Viškovo
 

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata


TMT d.o.o.

Kalnička 56
Čakovec
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


PRO-KLIMA d.o.o.

Gradna 78 E
Samobor
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


BOREL LIFT d.o.o.

Industrijska ulica 1
Zaprešić
 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje


M SAN EKO d.o.o.

Dugoselska ulica 5
Rugvica
 

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)


SELVANA d.o.o.

Klana 21/16
Klana
 

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja


FIRE DELETE d.o.o.

Zagrebačka avenija 104D
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


M. S. SOLAR d. o. o.

Permani bb
Jurdani
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


VAGE d.o.o.

Koledovčina 2a
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


VIKING d.o.o.

Ulica Vida Došena 27
Zagreb
 

Proizvodnja peći i plamenika


CMB d.o.o.

Ulica Ivana Šveara 20
Kloštar Ivanić
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


OPREMA d.d.

Gospodarska ulica 5
Ludbreg
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


KLIMAOPREMA d.d.

Gradna 78A
Samobor
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo


ENERGO MJERENJE d.o.o.

Magazinska Cesta 9
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


TEHNOKRAN d.o.o.

Tratinska 30
Zagreb
 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje


NDK d.o.o.

Štrigova 126C
Štrigova
 

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo


TUBS d.d.

Dolenica 20
Donji Stupnik
 

Proizvodnja ostalih crpki i kompresora