Rezultati pretrage


SELVANA d. o. o.

Kršinićeva 12
Rijeka
 

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja


METALCI I PARTNERI j.d.o.o.

Josipa Jurja Strossmayera 128
Našice
 

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo


RC STEEL d.o.o.

Trg kralja Tomislava 1
Lepoglava
 

Djelatnost obrade metala Poslovi zavarivanja Uvođenje, montaža i održavanje elektroinstalacija, klima uređaja i klima sustava Proizvodnja, montaža i demontaža strojeva i opreme, metalnih konstrukcija i cjevovoda Proizvodnja i popravak strojeva i uređaja


M. S. SOLAR d. o. o.

Permani bb
Jurdani
 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.


VIKING d.o.o.

Vida Došena 27
Zagreb
 

Proizvodnja peći i plamenika


THC d.o.o.

Bravar bb
Obrovac
 

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata


ZVONAREK-SISTEMI d.o.o.

Trg bana Josipa Jelačića 6
Prelog
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


PROCESTEH d.o.o.

Zinke Kunc 4
Zagreb
 

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana


FLAMARK d.o.o.

Ante Topića Mimare 40
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


VAGE d.o.o.

Koledovčina 2/a
Zagreb
 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.


CMB d.o.o.

Ivana Šveara 20
Kloštar Ivanić
 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo