Rezultati pretrage


SUPERNOVA CVJETNI d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 62
Zagreb
 

proizvodnja električne energije prijenos električne energije distribucija električne energije organiziranje tržišta električnom energijom opskrba električnom energijom


CROPLIN, d.o.o.

Šubićeva 29
Zagreb
 

Trgovina plinom distribucijskom mrežom


PHOTO VOLT d.o.o.

Put gradine 3
Skradin
 

Proizvodnja električne energije


RICARDO-ENERGIJA d.o.o.

Kudeljara 1/A
Darda
 

Proizvodnja električne energije


NOVA ENERGIJA d.o.o.

Širolina ulica 6
Zagreb
 

Distribucija električne energije


FOTONIKA OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE d.o.o.

Nikole Božidarevića 22
Zadar
 

Proizvodnja električne energije


DN INŽENJERING d.o.o.

Radovečka ulica 9
Radovec Polje, Općina Cestica
 

Proizvodnja električne energije


ENERGETIKA POŽGAJ d.o.o.

Dravska 40
Veliki Bukovec
 

Proizvodnja električne energije


ENERGIA GAS AND POWER d.o.o.

Poljička 23
Zagreb
 

Trgovina električnom energijom


PLIN-PROJEKT d. o. o.

Alojzija Stepinca 36
Nova Gradiška
 

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom


GEN-I Zagreb d.o.o.

Radnička cesta 54
Zagreb
 

Trgovina električnom energijom


BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o.

Sveti Petar Orehovec 135
Sveti Petar Orehovec
 

Proizvodnja električne energije


Eco-biogas d.o.o.

Ivana Gorana Kovačića 2
Pisarovina
 

Proizvodnja električne energije


EEG-BIOGAS d.o.o.

Gornje Prekrižje 48 C
Zagreb
 

Proizvodnja električne energije


FEKS d.o.o.

Josipa Runjanina 4
Bjelovar
 

Proizvodnja električne energije


KOMUNALNO GOSPODARSTVO POKUPSKO d.o.o.

Pokupsko 25
Pokupsko
 

Opskrba parom i klimatizacija


SKYPRO, obrt za usluge u zračnom prometu, vl. Nikola Banić, Velika Gorica, Kolodvorska 131

KOLODVORSKA 131
Velika Gorica
 

Distribucija električne energije


ULTERIUS j.d.o.o.

Stjepana Radića 37
Brela
 

Proizvodnja električne energije


PLIN VRBOVEC d.o.o.

Kolodvorska 29
Vrbovec
 

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom


BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC d.o.o.

Radnička 30
Vrbovsko
 

Proizvodnja električne energije