Rezultati pretrage


GACKA d.o.o.

Bartola Kašića 5/a
Otočac
 

Skupljanje neopasnog otpada


ARDOR AVIS d.o.o.

Čulinečka 221 A
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

Petra Svačića 5
Slunj
 

Skupljanje neopasnog otpada


AZELIJA EKO d.o.o.

Kolodvorska ulica 29
Ozalj
 

Skupljanje neopasnog otpada


DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o.

Lastovska 5
Zagreb
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


SABKOM d.o.o.

Senj 44
Saborsko
 

Skupljanje neopasnog otpada


ČVORKOVAC d.o.o.

Bana J.Jelačića 12
Dalj
 

Skupljanje neopasnog otpada


ČISTOĆA OPUZEN d.o.o.

Ulica Matice Hrvatske 9
Opuzen
 

Skupljanje neopasnog otpada


NOVOKOM d.o.o.

Adalberta Knoppa 1/a
Novska
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o.

Trg Ploča 7
Stari Grad
 

Skupljanje neopasnog otpada


UNIJA-IVANIĆ GRAD d.o.o.

Dubravačka 26
Predavec
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


VISOČICA KOMUNALAC d. o. o.

Udbinska cesta 2
Donji Lapac
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


ICC 3D d.o.o.

Radnička cesta 75
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada


SNABDJEVAČ d.o.o. za trgovinu i transport

Čulinečka cesta 221f
Zagreb
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


EKO d.o.o.

Ulica Ante Starčevića 1
Zadar
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


URBANIZAM d.o.o.

Matije Antuna Reljkovića 16
Valpovo
 

Skupljanje neopasnog otpada


NEVKOŠ d.o.o.

Hrvoja Vukčića-Hrvatinića 10
Vinkovci
 

Skupljanje neopasnog otpada


NOVOKOM d.o.o.

Zagorska 31
Novi Marof
 

Skupljanje neopasnog otpada


EKOCRO VISION j.d.o.o.

Josipa Kozarca 7
Črnkovci
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


ACCUMULAR d.o.o.

Dr.Franje Tuđmana 15
Vukovar
 

Skupljanje opasnog otpada