Rezultati pretrage


EKO d.o.o.

Ulica Ante Starčevića 1
Zadar
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

Petra Svačića 5
Slunj
 

Skupljanje neopasnog otpada


ICC 3D d.o.o.

Radnička cesta 75
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada


DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o.

Lastovska 5
Zagreb
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


REOMA GRUPA d.o.o.

Radnička cesta 184
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


NOVOKOM d.o.o.

Adalberta Knoppa 1/a
Novska
 

Skupljanje neopasnog otpada


ČVORKOVAC d.o.o.

Bana J.Jelačića 12
Dalj
 

Skupljanje neopasnog otpada


ČISTOĆA OPUZEN d.o.o.

Ulica Matice Hrvatske 9
Opuzen
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o.

Trg Ploča 7
Stari Grad
 

Skupljanje neopasnog otpada


SABKOM d.o.o.

Senj 44
Saborsko
 

Skupljanje neopasnog otpada


GACKA d.o.o.

Bartola Kašića 5/a
Otočac
 

Skupljanje neopasnog otpada


KTD HOBER d.o.o.

Hrvatska bratska zajednica 69/II
Korčula
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALAC SLIVNO d.o.o.

PODGRADINA 41
Podgradina
 

Skupljanje neopasnog otpada


URBANIZAM d.o.o.

Matije Antuna Reljkovića 16
Valpovo
 

Skupljanje neopasnog otpada


BRANE METALI j.d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 19/A
Pušćine
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.

Zivtov trg 3
Zabok
 

Skupljanje neopasnog otpada