Rezultati pretrage


DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o.

Lastovska 5
Zagreb
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


ACCUMULAR d.o.o.

Dr.Franje Tuđmana 15
Vukovar
 

Skupljanje opasnog otpada


NOVOKOM d.o.o.

Adalberta Knoppa 1/a
Novska
 

Skupljanje neopasnog otpada


INES & BiMI d.o.o.

D. Domjanića 48
Pitomača
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.

Zivtov trg 3
Zabok
 

Skupljanje neopasnog otpada


KRIO d.o.o.

Gajčanska 3
Trpinja
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o.

Trg Ploča 7
Stari Grad
 

Skupljanje neopasnog otpada


KTD HOBER d.o.o.

Hrvatska bratska zajednica 69/II
Korčula
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALAC SLIVNO d.o.o.

PODGRADINA 41
Podgradina
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o.

Ponikvari 77/a
Topusko
 

Skupljanje neopasnog otpada


NOVOKOM d.o.o.

Zagorska 31
Novi Marof
 

Skupljanje neopasnog otpada


BRANE METALI j.d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 19/A
Pušćine
 

Skupljanje neopasnog otpada


VISOČICA KOMUNALAC d. o. o.

Udbinska cesta 2
Donji Lapac
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


SPECTRA - MEDIA d.o.o.

Gradišćanska 20
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada


KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.

Kolodvorska 29
Vrbovec
 

Skupljanje neopasnog otpada


ARDOR AVIS d.o.o.

Čulinečka 221 A
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


REOMA GRUPA d.o.o.

Radnička cesta 184
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


NEVKOŠ d.o.o.

Hrvoja Vukčića-Hrvatinića 10
Vinkovci
 

Skupljanje neopasnog otpada


EKO d.o.o.

Ulica Ante Starčevića 1
Zadar
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


EKO BEA d.o.o.

Garešnička 29
Zagreb
 

Skupljanje opasnog otpada