Rezultati pretrage


SPECTRA - MEDIA d.o.o.

Gradiščanska 20
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada


NOVOKOM d.o.o.

Potočna ulica 25
Novska
 

Skupljanje neopasnog otpada


UNIJA-IVANIĆ GRAD d.o.o.

Dubravačka ulica 26
Predavec
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


URBANIZAM d.o.o.

Matije Antuna Reljkovića 16
Valpovo
 

Skupljanje neopasnog otpada


ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o.

Bruna Bušića 51
Imotski
 

Skupljanje neopasnog otpada


DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o.

Lastovska ulica 5
Zagreb
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


ACCUMULAR d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 15
Vukovar
 

Skupljanje opasnog otpada


NOVOKOM d.o.o.

Možđenec 1V
Možđenec
 

Skupljanje neopasnog otpada


NEVKOŠ d.o.o.

Ulica Martina Ballinga 5
Vinkovci
 

Skupljanje neopasnog otpada


EKO d.o.o.

Ulica Ante Starčevića 1
Zadar
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


EKO BEA d.o.o.

Garešnička ulica 29
Zagreb
 

Skupljanje opasnog otpada


ČVORKOVAC d.o.o.

Bana Josipa Jelačića 12
Dalj
 

Skupljanje neopasnog otpada


ČISTOĆA OPUZEN d.o.o.

Matice hrvatske 9
Opuzen
 

Skupljanje neopasnog otpada


HRIPA d.o.o.

Trg Marnjiva 23
Kali
 

Skupljanje neopasnog otpada


LAURA d.o.o.

Dubravička ulica 31
Harmica
 

Skupljanje neopasnog otpada


ARDOR AVIS d.o.o.

Čulinečka 221 A
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


REOMA GRUPA d.o.o.

Radnička cesta 173K
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


KTD HOBER d.o.o.

Plokata 19. travnja 1921 br.40
Korčula
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALAC SLIVNO d.o.o.

Podgradina 41
Podgradina
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o.

Ponikvari 77a
Topusko
 

Skupljanje neopasnog otpada