Rezultati pretrage


SPECTRA - MEDIA d.o.o.

Gradišćanska 20
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada


KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.

Kolodvorska 29
Vrbovec
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.

Zivtov trg 3
Zabok
 

Skupljanje neopasnog otpada


KRIO d.o.o.

Gajčanska 3
Trpinja
 

Skupljanje neopasnog otpada


NOVOKOM d.o.o.

Zagorska 31
Novi Marof
 

Skupljanje neopasnog otpada


REOMA GRUPA d.o.o.

Radnička cesta 184
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


UNIJA-IVANIĆ GRAD d.o.o.

Dubravačka 26
Predavec
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


ČVORKOVAC d.o.o.

Bana J.Jelačića 12
Dalj
 

Skupljanje neopasnog otpada


ČISTOĆA OPUZEN d.o.o.

Ulica Matice Hrvatske 9
Opuzen
 

Skupljanje neopasnog otpada


URBANIZAM d.o.o.

Matije Antuna Reljkovića 16
Valpovo
 

Skupljanje neopasnog otpada


NOVOKOM d.o.o.

Adalberta Knoppa 1/a
Novska
 

Skupljanje neopasnog otpada


SNABDJEVAČ d.o.o. za trgovinu i transport

Čulinečka cesta 221f
Zagreb
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


EKO d.o.o.

Ulica Ante Starčevića 1
Zadar
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


EKO BEA d.o.o.

Garešnička 29
Zagreb
 

Skupljanje opasnog otpada


ARDOR AVIS d.o.o.

Čulinečka 221 A
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


ICC 3D d.o.o.

Radnička cesta 75
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada


ACCUMULAR d.o.o.

Dr.Franje Tuđmana 15
Vukovar
 

Skupljanje opasnog otpada


GACKA d.o.o.

Bartola Kašića 5/a
Otočac
 

Skupljanje neopasnog otpada


KTD HOBER d.o.o.

Hrvatska bratska zajednica 69/II
Korčula
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALAC SLIVNO d.o.o.

PODGRADINA 41
Podgradina
 

Skupljanje neopasnog otpada