Rezultati pretrage


KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.

Zivtov trg 3
Zabok
 

Skupljanje neopasnog otpada


KRIO d.o.o.

Gajčanska 3
Trpinja
 

Skupljanje neopasnog otpada


NOVOKOM d.o.o.

Zagorska 31
Novi Marof
 

Skupljanje neopasnog otpada


BRANE METALI j.d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 19/A
Pušćine
 

Skupljanje neopasnog otpada


EKO d.o.o.

Ulica Ante Starčevića 1
Zadar
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


EKO BEA d.o.o.

Garešnička 29
Zagreb
 

Skupljanje opasnog otpada


URBANIZAM d.o.o.

Matije Antuna Reljkovića 16
Valpovo
 

Skupljanje neopasnog otpada


EKOCRO VISION j.d.o.o.

Josipa Kozarca 7
Črnkovci
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


VRANJEVO d.o.o.

Vladimira Nazora 1/I
Otok
 

Skupljanje neopasnog otpada


NEVKOŠ d.o.o.

Hrvoja Vukčića-Hrvatinića 10
Vinkovci
 

Skupljanje neopasnog otpada


ARDOR AVIS d.o.o.

Čulinečka 221 A
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


AZELIJA EKO d.o.o.

Kolodvorska ulica 29
Ozalj
 

Skupljanje neopasnog otpada


KTD HOBER d.o.o.

Hrvatska bratska zajednica 69/II
Korčula
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALAC SLIVNO d.o.o.

PODGRADINA 41
Podgradina
 

Skupljanje neopasnog otpada


SNABDJEVAČ d.o.o. za trgovinu i transport

Čulinečka cesta 221f
Zagreb
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o.

Lastovska 5
Zagreb
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


SABKOM d.o.o.

Senj 44
Saborsko
 

Skupljanje neopasnog otpada


ČVORKOVAC d.o.o.

Bana J.Jelačića 12
Dalj
 

Skupljanje neopasnog otpada


ČISTOĆA OPUZEN d.o.o.

Ulica Matice Hrvatske 9
Opuzen
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

Petra Svačića 5
Slunj
 

Skupljanje neopasnog otpada