Rezultati pretrage


ACCUMULAR d.o.o.

Dr.Franje Tuđmana 15
Vukovar
 

Skupljanje opasnog otpada


KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

Petra Svačića 5
Slunj
 

Skupljanje neopasnog otpada


AZELIJA EKO d.o.o.

Kolodvorska ulica 29
Ozalj
 

Skupljanje neopasnog otpada


VISOČICA KOMUNALAC d. o. o.

Udbinska cesta 2
Donji Lapac
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


INES & BiMI d.o.o.

D. Domjanića 48
Pitomača
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


ICC 3D d.o.o.

Radnička cesta 75
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada


KTD HOBER d.o.o.

Hrvatska bratska zajednica 69/II
Korčula
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALAC SLIVNO d.o.o.

PODGRADINA 41
Podgradina
 

Skupljanje neopasnog otpada


ARDOR AVIS d.o.o.

Čulinečka 221 A
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


NOVOKOM d.o.o.

Adalberta Knoppa 1/a
Novska
 

Skupljanje neopasnog otpada


SNABDJEVAČ d.o.o. za trgovinu i transport

Čulinečka cesta 221f
Zagreb
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


URBANIZAM d.o.o.

Matije Antuna Reljkovića 16
Valpovo
 

Skupljanje neopasnog otpada


GACKA d.o.o.

Bartola Kašića 5/a
Otočac
 

Skupljanje neopasnog otpada


NEVKOŠ d.o.o.

Hrvoja Vukčića-Hrvatinića 10
Vinkovci
 

Skupljanje neopasnog otpada


EKO d.o.o.

Ulica Ante Starčevića 1
Zadar
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o.

Lastovska 5
Zagreb
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


SABKOM d.o.o.

Senj 44
Saborsko
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.

Kolodvorska 29
Vrbovec
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.

Zivtov trg 3
Zabok
 

Skupljanje neopasnog otpada


KRIO d.o.o.

Gajčanska 3
Trpinja
 

Skupljanje neopasnog otpada