Rezultati pretrage


KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.

Kolodvorska 29
Vrbovec
 

Skupljanje neopasnog otpada


GACKA d.o.o.

Bartola Kašića 5a
Otočac
 

Skupljanje neopasnog otpada


SNABDJEVAČ d.o.o. za trgovinu i transport

Čulinečka cesta 221f
Zagreb
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


URBANIZAM d.o.o.

Matije Antuna Reljkovića 16
Valpovo
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.

Zivtov trg 3
Zabok
 

Skupljanje neopasnog otpada


KRIO d.o.o.

Gajčanska 3
Trpinja
 

Skupljanje neopasnog otpada


INES & BiMI d.o.o.

Dragutina Domjanića 48
Pitomača
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

Petra Svačića 5
Slunj
 

Skupljanje neopasnog otpada


AZELIJA EKO d.o.o.

Kolodvorska ulica 29
Ozalj
 

Skupljanje neopasnog otpada


EKOCRO VISION j.d.o.o.

Josipa Kozarca 7
Črnkovci
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


VISOČICA KOMUNALAC d. o. o.

Udbinska cesta 2
Donji Lapac
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o.

Trg Ploča 7
Stari Grad
 

Skupljanje neopasnog otpada


KTD HOBER d.o.o.

Hrvatska bratska zajednica 69/II
Korčula
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALAC SLIVNO d.o.o.

PODGRADINA 41
Podgradina
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o.

Ponikvari 77a
Topusko
 

Skupljanje neopasnog otpada


VRANJEVO d.o.o.

Vladimira Nazora 1/I
Otok
 

Skupljanje neopasnog otpada


LAURA d.o.o.

Dubravička ulica 31
Harmica
 

Skupljanje neopasnog otpada


ARDOR AVIS d.o.o.

Čulinečka 221 A
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


REOMA GRUPA d.o.o.

Radnička cesta 184
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


SPECTRA - MEDIA d.o.o.

Gradiščanska 20
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada