Rezultati pretrage


URBANIZAM d.o.o.

Matije Antuna Reljkovića 16
Valpovo
 

Skupljanje neopasnog otpada


GACKA d.o.o.

Bartola Kašića 5/a
Otočac
 

Skupljanje neopasnog otpada


EKO d.o.o.

Ulica Ante Starčevića 1
Zadar
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

Petra Svačića 5
Slunj
 

Skupljanje neopasnog otpada


DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o.

Lastovska 5
Zagreb
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o.

Trg Ploča 7
Stari Grad
 

Skupljanje neopasnog otpada


UNIJA-IVANIĆ GRAD d.o.o.

Dubravačka 26
Predavec
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


VISOČICA KOMUNALAC d. o. o.

Udbinska cesta 2
Donji Lapac
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada