Rezultati pretrage


VRANJEVO d.o.o.

Vladimira Nazora 1/I
Otok
 

Skupljanje neopasnog otpada


HRIPA d.o.o.

Trg Marnjiva 23
Kali
 

Skupljanje neopasnog otpada


LAURA d.o.o.

Dubravička ulica 31
Harmica
 

Skupljanje neopasnog otpada


ARDOR AVIS d.o.o.

Čulinečka 221 A
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


REOMA GRUPA d.o.o.

Radnička cesta 173K
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.

Zivtov trg 3
Zabok
 

Skupljanje neopasnog otpada


KRIO d.o.o.

Gajčanska 3
Trpinja
 

Skupljanje neopasnog otpada


INES & BiMI d.o.o.

Dragutina Domjanića 48
Pitomača
 

Oporaba posebno izdvojenih materijala


KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

Ulica Petra Svačića 5
Slunj
 

Skupljanje neopasnog otpada


AZELIJA EKO d.o.o.

Kolodvorska ulica 29
Ozalj
 

Skupljanje neopasnog otpada


BRANE METALI j.d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 19A
Pušćine
 

Skupljanje neopasnog otpada


VISOČICA KOMUNALAC d.o.o.

Udbinska cesta 2
Donji Lapac
 

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada


ICC 3D d.o.o.

Fakultetsko dobro 8
Zagreb
 

Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada


SABKOM d.o.o.

Senj 44
Saborsko
 

Skupljanje neopasnog otpada


O.S.E. TIM d.o.o.

Ulica Hrvatskog sokola 67
Zagreb
 

Skupljanje neopasnog otpada


ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o.

Bruna Bušića 51
Imotski
 

Skupljanje neopasnog otpada


KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o.

Trg Ploča 7
Stari Grad
 

Skupljanje neopasnog otpada