Rezultati pretrage


FENICE TELEKOM GRUPA d. o. o.

Gornja Vežica 16/A
Rijeka
 

Djelatnosti žičane telekomunikacije


FORTIS NET d. o. o.¨

Šapjane, Rupa 47/A
Matulji
 

Djelatnosti žičane telekomunikacije


BIODELUX d.o.o.

Harambašićeva 12
Zagreb
 

Djelatnosti žičane telekomunikacije


Optika kabel TV d.o.o.

Drage Švajcara 1
Zaprešić
 

Djelatnosti žičane telekomunikacije


KABEL KANAL d. o. o.

Čikovići 58
Kastav
 

Djelatnosti žičane telekomunikacije


G. S. TELEKOM d.o.o.

Ivana Česmičkog 16
Zagreb
 

Djelatnosti žičane telekomunikacije


TELLINE d.o.o.

K. Filića 39/a
Varaždin
 

Djelatnosti žičane telekomunikacije


HEP-TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.

Ulica grada Vukovara 37
Zagreb
 

Djelatnosti žičane telekomunikacije