Rezultati pretrage


VUKA FINANCIJE d.o.o.

Braće Radića 26
Mraclin
 

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.


ŠTEDBANKA d.d. u likvidaciji

Slavonska avenija 3
Zagreb
 

Ostalo novčarsko posredovanje


HMID d.o.o.

Bakačeva 5
Zagreb
 

Djelatnosti holding-društava


OPTIMA LEASING d.o.o.

Miramarska 24
Zagreb
 

Financijski leasing


ALFA LEASING d.o.o.

Savska cesta 182
Zagreb
 

Financijski leasing


Zagrebačka banka d.d.

Paromlinska cesta 2
Zagreb
 

Ostalo novčarsko posredovanje