Rezultati pretrage


VUKA FINANCIJE d.o.o.

Braće Radića 26
Mraclin
 

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.


ALFA LEASING d.o.o.

Savska cesta 182
Zagreb
 

Financijski leasing


ŠTEDBANKA d.d. u likvidaciji

Slavonska avenija 3
Zagreb
 

Ostalo novčarsko posredovanje


HMID d.o.o.

Bakačeva ulica 5
Zagreb
 

Djelatnosti holding-društava


OPTIMA LEASING d.o.o.

Ulica Ante Kovačića 3
Zagreb
 

Financijski leasing


ZAGREBAČKA BANKA d.d.

Trg bana Josipa Jelačića 10
Zagreb
 

Ostalo novčarsko posredovanje