Rezultati pretrage


BIO-SAN d.o.o.

Sopnička 42/c
Zagreb
 

Ostale djelatnosti čišćenja


DIMNJAČAR d.o.o.

Dr. Vladka Mačeka 5
Karlovac
 

Osnovno čišćenje zgrada


DIMKO d.o.o.

Podbrđe, Vatrogasna 21
Popovača
 

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata


EDO GRADNJA d.o.o.

Kučilovečka cesta 22 A
Kučilovina
 

Osnovno čišćenje zgrada


KOMUNALNO PODUZEĆE NOVA RAČA d.o.o.

Trg Stjepana Radića 56
Nova Rača
 

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika


DOMI clean j.d.o.o.

Kriška 26
Zagreb
 

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata


KOLOSEUM UPRAVLJANJE j.d.o.o.

Loborika 160
Loborika
 

Upravljanje zgradama


STIPAN GRADNJA j.d.o.o.

Trg imotskih iseljenika 3
Imotski
 

projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi stručni poslovi prostornog uređenja djelatnosti prostornog uređenja i gradnje djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja


DIMNJAČAR d. o. o.

Vodovodna 37
Rijeka
 

Osnovno čišćenje zgrada


DIMNJAČAR RADOVAN ZVER d.o.o.

M. Gupca 49
Strahoninec
 

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata


KUMULUS d.o.o.

Rade Končara 016A
Nedelišće
 

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika


TORNADO d.o.o.

Iva Vojnovića 32/A
Dubrovnik
 

Ostale djelatnosti čišćenja


LIPI DVORI d.o.o.

Dubrovačka 19
Split
 

Osnovno čišćenje zgrada


KOMUNALNO-ŠODOLOVCI d.o.o.

Ruđera Boškovića 42
Koprivna
 

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika


VIRO 2 d.o.o.

Mosećka 95A
Split
 

projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi stručni poslovi prostornog uređenja djelatnosti prostornog uređenja i gradnje djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja


STRUCTIVO d.o.o.

Ulica Jovana Gojkovića 15
Osijek
 

Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi Stručni poslovi prostornog uređenja Djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Obavljanje poslova i djelatnosti građenja


DINAMIS PROJEKT d.o.o.

Gustava Krkleca 1
Zagreb
 

Upravljanje zgradama


BUTLER usluge u kućanstvu d. o. o.

Fiorella La Guardie 25
Rijeka
 

Ostale djelatnosti čišćenja


BRNA SERVIS d. o. o.

Zlobin 19 A
Zlobin
 

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata


EUROHYGIA d.o.o.

Vladka Mačeka 6
Tenja
 

Ostale djelatnosti čišćenja