Rezultati pretrage


DINAMIS PROJEKT d.o.o.

Medarska ulica 67
Zagreb
 

Upravljanje zgradama


SANITACIJA OSIJEK dioničko društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Jarak 3
Petrijevci
 

Ostale djelatnosti čišćenja


IKUS d. o. o.

Istarska 38
Pula
 

Ostale djelatnosti čišćenja


EMERGO d.o.o.

Hektorovićeva ulica 27A
Solin
 

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata


EKONOMIK SERVIS d.o.o.

2. Kraljevec 6
Zagreb
 

Osnovno čišćenje zgrada


VID-STAN d.o.o.

Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
Rijeka
 

Upravljanje zgradama


LIPI DVORI d.o.o.

Cesta Plano 91B
Plano
 

Osnovno čišćenje zgrada


KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ŠODOLOVCI d.o.o.

Ive Andrića 3
Šodolovci
 

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika


ECO CLEAN j.d.o.o.

Grge Novaka 2
Slavonski Brod
 

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata


VIRO 2 d.o.o.

Mosećka 95A
Split
 

projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi stručni poslovi prostornog uređenja djelatnosti prostornog uređenja i gradnje djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja


MILUTIN d.o.o.

Vrsi 10
Vrsi
 

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika


EDO GRADNJA d.o.o.

Konšćani 54
Konšćani
 

Osnovno čišćenje zgrada


KOMUNALNO PODUZEĆE NOVA RAČA d.o.o.

ULICA DR. MATEJA PIŠKORIĆA 3
Nova Rača
 

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika


VISOKOTLAČNO PRANJE ŠIMIĆ d.o.o.

Kamena 52
Tučepi
 

Osnovno čišćenje zgrada


DOMI clean j.d.o.o.

Ulica grada Vukovara 284
Zagreb
 

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata


KOLOSEUM UPRAVLJANJE j.d.o.o.

Nobileova ulica - Via Pietro Nobile 8
Pula
 

Upravljanje zgradama


STIPAN GRADNJA j.d.o.o.

Imotskih iseljenika 3
Imotski
 

projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi stručni poslovi prostornog uređenja djelatnosti prostornog uređenja i gradnje djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja


EURO SERVIS, VL. TOMISLAV ŽNIDAREC

VRAPČANSKA ULICA 59
ZAGREB
 

Upravljanje zgradama


DIMNJAČAR d.o.o.

Dr. Vladka Mačeka 5
Karlovac
 

Osnovno čišćenje zgrada


DIMKO d.o.o.

Podbrđe, Vatrogasna 21
Popovača
 

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata