Rezultati pretrage


Dječji vrtić Vrapčić

Mihovila P. Miškine 1
Đelekovec
 

Djelatnosti dnevne skrbi o djeci


THE BEST VILLAS ISTRIA d.o.o.

Naselje "Cocaletto" - Insediamento Cocaletto 10
Rovinj - Rovigno
 

turističke usluge u nautičkom turizmu (iznajmljivanje veza u lukama nautičkog turizma za smještaj plovnih objekata i turista-nautičara koji borave na njima; iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja turista nautičara (charter, crusing i sl.); usluge upravljanja plovnim objektom turista nautičara; prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu; usluge opskrbe turista nau