Rezultati pretrage


VRAPČIĆ dječji vrtić

Trg Kralja Tomislava 26
Drnje
 

Djelatnosti dnevne skrbi o djeci


THE BEST VILLAS ISTRIA d.o.o.

Cocaletto 10
Rovinj
 

turističke usluge u nautičkom turizmu (iznajmljivanje veza u lukama nautičkog turizma za smještaj plovnih objekata i turista-nautičara koji borave na njima; iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja turista nautičara (charter, crusing i sl.); usluge upravljanja plovnim objektom turista nautičara; prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu; usluge opskrbe turista nau