Rezultati pretrage


PADRE ROKO j.d.o.o.

Ul. Alojzija Stepinca 20
Pridraga
 

Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering), Turističke usluge u nautičkom turizmu, Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude, Ostale turističke usluge


URBANI ŽIVOT j.d.o.o.

Ulica 7. svibnja 12
Vrbovec
 

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom


THE BEST VILLAS ISTRIA d.o.o.

Naselje "Cocaletto" - Insediamento Cocaletto 10
Rovinj - Rovigno
 

turističke usluge u nautičkom turizmu (iznajmljivanje veza u lukama nautičkog turizma za smještaj plovnih objekata i turista-nautičara koji borave na njima; iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja turista nautičara (charter, crusing i sl.); usluge upravljanja plovnim objektom turista nautičara; prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu; usluge opskrbe turista nau


Dječji vrtić Vrapčić

Mihovila P. Miškine 1
Đelekovec
 

Djelatnosti dnevne skrbi o djeci