Što je interni akt?


Svi obveznici fiskalizacije, dužni donijeti interni akt o organizaciji poslovanja. Morate imati Interni akt kojim opisujete poslovni prostor i slijednost računa te Odluku o blagajničkom maksimumu.

Internim aktom o prostoru i slijednosti računa se propisuje način numeracije brojeva računa. Redni broj računa treba slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, i to po svakom poslovnom prostoru odnosno naplatnom uređaju u poslovnom prostoru, ako ih je više. Neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n. Najvažnije je da vaš izdani račun u svakom trenutku sadržajem odgovara opisanom izgledu računa u internom aktu. Stoga ako mijenjate podatak kao što je npr. oznaka poslovnice, potrebno je tu izmjenu upisati i u interni akt.

Interni akt se čuva u prostoru poslovanja, predočuje se za potrebe poreznog nadzora, stoga je važno da znate gdje je i da je ažuriran. Isto vrijedi i za Odluku o blagajničkom maksimumu.

Temeljem Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, svi obveznici fiskalizacije su obavezni internim aktom utvrditi visinu blagajničkog maksimuma, a to je najviši iznos novca koji se može nalaziti u blagajni na kraju radnoga vremena.

Visinu tog iznosa određuje obveznik samostalno internim aktom, ali najviše do propisanih svota. Ako ste mikro subjekt ili fizička osoba najviša svota iznosi 10.000,00 kuna, za male subjekte 30.000,00 kn i srednji subjekti smiju imati blagajnički maksimu do 50.000,00 kn. Ukoliko obveznik prelazi mjerila koja određuju malo gospodarstvo iznos je do 100.000,00 kuna.PRIMJER INTERNOG AKTA:

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/2012), trgovačko društvo XY d.o.o. iz Grad, Adresa, OIB: 1234567890123, donosi

ODLUKU

o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa te

popisu poslovnih prostora sa oznakama

I.

Druđtvo djelatnost obavlja u poslovnom prostoru na adresi XXXXX sa oznakom poslovnog prostora "POSL1".

Radno vrijeme poslovnog prostora "POSL1" je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati.

II.

U poslovnom prostoru naplata se obavlja preko jednog fiskalnog uređaja oznake "1". Brojevi računa u poslovnom prostoru "POSL1" dodljeljuju se centralno na razini poslovnog prostora na način kako slijedi:

Prodajni prostor "POSL1"

1/POSL1/1
2/POSL1/1
3/POSL1/1
…itd

III.

Ova odluka stupa na snagu dana 1. siječnja 2020 godine.

Odgovorna osoba društva